PlusLaw er en lille dynamisk advokatvirksomhed i det nordlige København.

Hos PlusLaw er der en uformel og humoristisk omgangstone. Men trods den venskabelige atmosfære i vort kontors hyggelige og hjemlige omgivelser, tager vi dig og dine sager alvorligt.

Vi leverer juridiske løsninger til privatpersoner og erhvervsklienter og små såvel som større virksomheder og organisationer.

PlusLaw følger med tiden

Juraen er et gammelt fag. En lang række af Romerrigets lovregler går igen i den vestlige verdens retssystemer - både som uskrevne retsprincipper og nedskrevne lovregler.  Juraen fornyer og udvikler sig dog hele tiden, og PlusLaw følger med.  Vi holder os hele tiden orienteret om nye love og regler, så du altid får en nuanceret, tidssvarende og korrekt rådgivning.  Vi følger løbende forskellige former for efteruddannelse inden for faget for at sikre dig den bedste rådgivning.

100% Tavshedspligt

Vi behandler naturligvis din sag med streng fortrolighed. Alle oplysninger, der kommer frem i forbindelse med sagsbehandlingen og vort arbejde, er og bliver mellem os.  Personalet hos PlusLaw har underskrevet en erklæring om tavshedspligt.

Hvad koster det?

Prisen for vort arbejde aftales sædvanligvis i forbindelse med, at vi påtager os sagen.  Prisen afhænger af sagens karakter og tidsforbruget ved arbejdets udførelse.  Der opkræves som regel et omkostningsdepositum ved sagens start.

Netværk udenfor Danmark

Thjelle Ehrenskjöld hjælper gerne med kontakt til kompetente advokater i Europa og USA, hvis dine spørgsmål angår juridiske problemstillinger udenfor Danmarks grænser.